Voor wie?

 • Kinderen- jongeren 6-18 jaar; Ouders worden betrokken in ouderbegeleidingsgesprekken
 • Gezinstherapie/ systeemtherapie waarbij een duidelijke hulpvraag binnen het gezin ligt, gericht op het verbeteren van de omgang met elkaar.
 • Partnerrelatietherapie
 • Behandeling studenten en (jong)volwassenen 18+
 • Supervisie voor GZ psychologen in opleiding

Type behandeling kind en jeugd:

 • aandacht- en concentratieproblemen (werkhouding, zelfcontrole, impulsief/ druk gedrag)
 • angst (paniek, faalangst, sociale angst)
 • verlies en rouw (verwerking)
 • verwerking scheiding, niet bij een (naderende) (v)echtscheiding
 • sociaal (contact maken/ onderhouden, uitsluiting/ pesten, weerbaarheid/ assertiviteit, zelfbeeld/ zelfvertrouwen, )
 • stemming (somber, verdrietig, leeg, vermoeid prikkelbaar)
 • lichamelijke klachten waarbij (nog) geen medische oorzaak is gevonden
 • gedragsproblemen (grensoverschrijdend/ opstandig gedrag) niet bij ernstige agressie-regulatieproblemen bij ouder of kind. 
 • omgang met ziekte, handicap van het kind of de jongere zelf of een van de gezinsleden
 • faseproblematiek (bijv. pubergedrag)
 • gezinsproblemen

Type behandeling studenten en (jong)volwassenen:

 • Somberheid
 • Angst
 • Problemen in de sociale omgang
 • Kinderwens
 • Partnerrelatie therapie
 • Werk gerelateerde problemen

Behandelmethoden:

Er wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Elke behandeling van kinderen gaat samen met één of meerdere oudergesprekken, bij jongeren is dit afhankelijk van hun leeftijd.

 • (spel)therapie voor jonge kinderen, eventueel samen met hun ouders
 • (cognitieve)gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • ouderbegeleiding
 • psychoeducatie
 • systeemtherapie
 • mindfulness

Hoewel onderzoek en diagnostiek niet uitgebreid wordt verricht kan het voorkomen dat een observatie naar sociaal emotionele ontwikkeling of ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen om de problemen beter te kunnen begrijpen en te behandelen.