In alle gevallen geldt bij het annuleren van een afspraak: tenminste 24 uur van te voren. Voor afspraken op maandag geldt vrijdagmiddag uiterlijk 17u. Mocht dat niet lukken of een afspraak wordt vergeten dan wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

Psychologenpraktijk algemeen

Na aanmelding wordt een intake gesprek gepland (60min). In dit eerste gesprek worden hulpvraag en zorgen in kaart gebracht en mogelijkheden bekeken. Mocht er in onderlinge overeenstemming besloten worden dat er geen match is na de intake dan geldt een tarief van 50 euro voor dit gesprek.

Behandeling wordt zowel kort als langdurend aangeboden, afhankelijk van de vraag, ernst en complexiteit van de problematiek. Een gemiddeld behandeltraject bestaat uit 8 tot 15 gesprekken (45min). In sommige gevallen kan het traject voortijdig beëindigd worden, in andere gevallen duurt het langer. Als er gewisseld moeten worden van traject zal dit met overlegd worden .

Als blijkt dat de problemen ernstiger zijn of de klachten verergeren  waardoor jij als volwassene of je kind niet meer goed behandeld kan worden wordt terugverwezen naar de arts. Er kan worden meegedacht over de juiste plek van behandeling in de specialistische zorg.

Kind en jeugd

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de hulp vergoed door de gemeente. Er is een verwijsbrief van een arts of een beschikking van het ouder kind team (OKT) nodig. Je kunt de zorg ook zelf betalen, er is dan geen verwijsbrief nodig. Het tarief per sessie is € 95,00. Er kunnen indirecte bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals het schrijven van een behandelplan of intern overleg.

Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig, vanaf 16 jaar is het wenselijk. In de begeleiding van jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en situatie in welke mate ouders/ verzorgers betrokken worden. Het kan ook helpend zijn om school te betrekken, dit gebeurt altijd in overleg.

Volwassenen

Als student of (jong)volwassene is het mogelijk om in behandeling te komen al is er geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. De factuur kan achteraf worden ingediend bij de zorg verzekering. Het is afhankelijk van de (restitutie) polis hoeveel er wordt vergoed. Je kunt vooraf contact opnemen met de verzekering om te achterhalen hoeveel er wordt vergoed.

Het tarief is vastgesteld volgens de NZA richtlijnen als u indient bij de zorgverzekeraar. Mocht u zelf willen betalen dan komt dit neer op 125 euro per sessie (45 minuten). Er kunnen indirecte bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals het schrijven van een behandelplan of intern overleg.

Coaching

Een coachingsessie duurt 60 minuten maar kan wat uitlopen, het tarief is 100 euro.