Na aanmelding wordt een intake gesprek gepland (60min). In dit eerste gesprek worden hulpvraag en zorgen in kaart gebracht en mogelijkheden bekeken. 

Behandeling wordt zowel kort als langdurend aangeboden, afhankelijk van de vraag, ernst en complexiteit van de problematiek. Een gemiddeld behandeltraject bestaat uit 8 tot 15 gesprekken (45min). In sommige gevallen kan het traject voortijdig beëindigd worden, in andere gevallen duurt het langer. Als er gewisseld moeten worden van traject zal dit met u overlegd worden .

Als blijkt dat de problemen ernstiger zijn of de klachten verergeren  waardoor u of uw kind niet meer goed behandeld kan worden wordt u terugverwezen naar de arts. Er kan met u worden meegedacht over de juiste plek van behandeling.

Voor kinderen tot 18 jaar wordt de hulp vergoed door de gemeente. Er is een verwijsbrief van een arts of een beschikking van het ouder kind team (OKT) nodig. U kunt de zorg ook zelf betalen, er is dan geen verwijsbrief nodig. Het tarief per sessie is € 100,00. Er kunnen indirecte bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals het schrijven van een behandelplan of intern overleg.

Kinderen onder de 16 jaar hebben toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig, vanaf 16 jaar is het wenselijk. In de begeleiding van jongeren is het afhankelijk van de leeftijd en situatie in welke mate ouders/ verzorgers betrokken worden. Het kan ook helpend zijn om school te betrekken, dit gebeurt altijd in overleg.

Als student of (jong)volwassene is het mogelijk om in behandeling te komen al is er geen contract afgesloten met zorgverzekeraars. Het tarief is vastgesteld volgens de NZA richtlijnen. De factuur kan achteraf worden ingediend bij de zorg verzekering. Het is afhankelijk van de (restitutie) polis hoeveel er wordt vergoed. U kunt vooraf contact opnemen met de verzekering om te achterhalen hoeveel er wordt vergoed.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose of als u de behandeling zelf wilt betalen dan geldt er een tarief van 100 euro 45 minuten en 120 euro bij 60 minuten per sessie. Er kunnen indirecte bijkomende kosten in rekening worden gebracht zoals het schrijven van een behandelplan of intern overleg.

In alle gevallen geldt bij het annuleren van een afspraak: tenminste 24 uur van te voren. Mocht dat niet lukken of een afspraak wordt vergeten dan wordt er een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.