Mijn naam is Fleur Brouwer (1981). Na de middelbare school heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening in 2006 afgerond om vervolgens de verkorte studie Orthopedagogiek te volgen. Sinds 2012 kan ik mijzelf GezondheidsZorgPsycholoog Kind & Jeugd noemen. Inmiddels ben ik tevens erkend Systeemtherapeut.

In de loop der jaren heb ik mijn werkervaring onder andere opgedaan binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie zowel als sociotherapeut op de groep als poliklinisch als psycholoog. Daarnaast heb ik ruim 5 jaar binnen een groepspraktijk gewerkt als zelfstandig GZ- psycholoog K&J. Op dit moment ben ik ook werkzaam binnen de GGZ als GZ psycholoog K&J en Systeemtherapeut. Daarnaast ben ik per januari 2018 opnieuw voor mezelf begonnen als Praktijk Flora binnen Groepspraktijk WG Plein in Amsterdam Oud West.

Mijn werkwijze is op maat gesneden, persoonlijk en vraaggericht. De therapeutische relatie en het creëren van een veilige sfeer nemen een belangrijke plaats in binnen mijn hulpverleningstrajecten. Tevens ga ik graag uit van de gezonde kant en de kracht van ieder om van daaruit te kijken naar mogelijke aanpassing, verbetering en verandering.

Hieronder vindt u een impressie van mijn kamer.