Na aanmelding wordt een intake gesprek gepland wat 60 minuten duurt. In dit eerste gesprek probeer ik hulpvraag en zorgen in kaart te brengen en zet ik ze af tegen de mogelijkheden. In het adviesgesprek wordt bekeken of en hoe we verder gaan en wordt er een behandelplan opgesteld en meegegeven.

De individuele behandelsessie en ouderbegeleiding duurt 45 minuten, gezinsgesprekken 60 minuten. Een gemiddeld behandeltraject binnen de basis GGZ bestaat uit 8 tot 10 gesprekken. In sommige gevallen kan het traject voortijdig beëindigd worden, in andere gevallen duurt het langer.

Een greep uit het behandelaanbod voor kind en jeugd:

 • aandacht- en concentratieproblemen
 • angst en paniek
 • gezinsproblemen
 • rouwverwerking
 • faalangst reductie
 • echtscheidingsproblematiek
 • zelfcontroleverbetering, emotieregulatieproblemen
 • werkhoudingsproblematiek
 • sociale omgang, uitsluiting, pesten
 • opvoedondersteuning
 • stemming; somber, boosheid, huilbuien, prikkelbaar
 • lichamelijke klachten waarbij (nog) geen medische oorzaak is gevonden
 • assertiviteit, weerbaarheid, zelfbeeld, zelfvertrouwen
 • gedragsproblemen; agressie, stelen, liegen, grensoverschrijdend of oppositioneel gedrag
 • omgang met ziekte, handicap van het kind of de jongere zelf of een van de gezinsleden
 • faseproblematiek (bijv. pubergedrag)
 • sociale problemen

Voor iedere klacht wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Elke behandeling van kinderen gaat samen met één of meerdere oudergesprekken, bij jongeren is dit afhankelijk van hun leeftijd.

Behandelmethoden waar ondermeer mee gewerkt wordt zijn:

 • (spel)therapie voor jonge kinderen, eventueel samen met hun ouders
 • (cognitieve)gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • ouderbegeleiding
 • psychoeducatie
 • systeemtherapie
 • mindfulness

Hoewel onderzoek en diagnostiek niet uitgebreid wordt verricht kan het voorkomen dat een observatie naar sociaal emotionele ontwikkeling of ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen om de problemen beter te kunnen begrijpen en aan te pakken.

Volwassenen kunnen terecht voor coaching bij ondermeer:

 • Problemen in de sociale omgang
 • Partnerrelatie therapie
 • Werk gerelateerde problemen
 • Zelfvertrouwen, assertiviteit