Kind en jeugd:

 • aandacht- en concentratieproblemen (werkhouding, zelfcontrole, impulsief/ druk gedrag)
 • angst (paniek, faalangst, sociale angst)
 • verlies en rouw (verwerking)
 • scheiding
 • sociaal (contact maken/ onderhouden, uitsluiting/ pesten, weerbaarheid/ assertiviteit, zelfbeeld/ zelfvertrouwen, )
 • stemming (somber, verdrietig, leeg, vermoeid prikkelbaar)
 • lichamelijke klachten waarbij (nog) geen medische oorzaak is gevonden
 • gedragsproblemen (agressie, stelen, liegen, grensoverschrijdend/ opstandig gedrag)
 • omgang met ziekte, handicap van het kind of de jongere zelf of een van de gezinsleden
 • faseproblematiek (bijv. pubergedrag)
 • gezinsproblemen

Behandelmethoden:

Er wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Elke behandeling van kinderen gaat samen met één of meerdere oudergesprekken, bij jongeren is dit afhankelijk van hun leeftijd.

 • (spel)therapie voor jonge kinderen, eventueel samen met hun ouders
 • (cognitieve)gedragstherapie
 • oplossingsgerichte therapie
 • ouderbegeleiding
 • psychoeducatie
 • systeemtherapie
 • mindfulness

Hoewel onderzoek en diagnostiek niet uitgebreid wordt verricht kan het voorkomen dat een observatie naar sociaal emotionele ontwikkeling of ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen om de problemen beter te kunnen begrijpen en te behandelen.

Studenten en (jong)volwassenen:

Therapie/ coaching bij ondermeer:

 • Somberheid
 • Angst
 • Problemen in de sociale omgang
 • Kinderwens
 • Partnerrelatie therapie
 • Werk gerelateerde problemen